เครื่องถ่ายเอกสาร A3

เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 25 แผ่นต่อนาที

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ [Copy, Print, Scan, Fax (option)] ความเร็ว 45 แผ่นต่อนาที

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ [Copy, Print, Scan, Fax (option)] ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ [Copy, Print, Scan, Fax (option)] ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที

Powered by MakeWebEasy.com