TASKalfa 2201

KYOCERA

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที

รายละเอียดสินค้า

TASKalfa 2201

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร
- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (เป็นอุปกรณ์เสริม)
- ความเร็วการถ่ายเอกสาร 22 แผ่น (A4) ต่อนาที ความเร็วแผ่นแรก 5.7 วินาที
- หน่วยประมวลผล 550 MHz
- หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง RAM 256 MB
- ใช้ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิด OPC มีความทนทานในการใช้งานได้ 150,000 มิเตอร์
- ชุดป้อนต้นฉบับ DP-480 (Reverse Scanning เป็นอุปกรณ์เสริม) กลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุ 50 แผ่น
- ถาดกระดาษ 2 ถาด ถาดละ 300 แผ่น พร้อมช่องป้อนมือ 100 แผ่น
- Collate Offset การจัดเรียงเอกสารเป็นชุด หรือแบบไขว้กัน
- Duplex Mode DU-480 (เป็นอุปกรณ์เสริม) การถ่ายเอกสารกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ
- Job Accounting ระบบควบคุมการถ่ายเอกสาร ตรวจสอบ จำกัดจำนวนการใช้ สามารถตั้งได้ 30 รหัส

คุณสมบัติเลเซอร์พริ้นเตอร์
- ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่น (A4) ต่อนาที
- การเชื่อมต่อ 10 Base-T/100 Base-TX (ช่องสาย LAN เป็นอุปกรณ์เสริม), High speed USB 2.0 (ช่องสาย USB)
- Duplax Print DU-480 (เป็นอุปกรณ์เสริม) สั่งพิมพ์เอกสารหน้าหลังอัตโนมัติ

คุณสมบัติสแกนเนอร์
- ความเร็วในการสแกนขาวดำ 22 หน้า สี 14 หน้า ต่อนาที (A4)
- สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3
- Twain Scanning, Kyocera Client Tool
- รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG, BMP

คุณสมบัติโทรสาร (เป็นอุปกรณ์เสริม)
- มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 33.6 kbps
- ความเร็วในการส่งเอกสาร ไม่เกิน 7 วินาทีต่อแผ่น
- หน่วยความจำมาตรฐาน 4 MB

ใช้ผงหมึก TK-4105
- สีดำใช้ได้ 15,000 แผ่น A4 ที่การพิมพ์ 6% ของหน้ากระดาษ

------

เครื่องรุ่นที่ใกล้เคียง TASKALFA 1801 เป็นรุ่นความเร็ว 18 แผ่น

สินค้าเกี่ยวข้อง
Best Seller

KYOCERA

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

KYOCERA

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที

New
Best Seller

KYOCERA

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 32 แผ่นต่อนาที

KYOCERA

เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com